1918 m. liepos 15 d. | Pranciškus Žadeikis | Ūkininko Viršilo iš Būdvietės vargai

Liepos mėnesio viduryje nežinia kokiu būdu vokiečiai sužinojo, jog ūkininkas Viršilas iš Būdvietės turi daugiau gyvulių, negu yra užrašęs.

Liepos mėnesio viduryje nežinia kokiu būdu vokiečiai sužinojo, jog ūkininkas Viršilas iš Būdvietės turi daugiau gyvulių, negu yra užrašęs. Be jokio tardymo žandarai puolė jį ir padarė tikrą pogromą. Išvedė dvi melžiami karvi, tris nemelžiamas, vieną arklį, vieną penimą paršą ir septynetą avių.

Įdomu buvo, jog už atimtuosius gyvulius viršaitis siūlė Viršilui pinigus, jis atėjo pas mane pasiteirauti, kas daryti: ar imti, ar ne. Patariau spjauti ant tokio užmokėjimo ir gana. Taip Viršilas ir padarė.


Šaltinis: Žadeikis, P. Didžiojo karo užrašai, Vilnius, 2013, p. 354-355.