1918 m. liepos 16 d. | Bolševikų universiteto reforma

Mokymas aukštose mokyklose suteikiamas be užmokesnio. Diplomų po užbaigimo studijų neišduos. Visi akademijos laipsniai pašalinti. Profesoriai tampa renkami, įvestas profesorių lenktyniavimas.

Apie planą bolševikų-demokratų universiteto reformos, vienas pranešimas tautos komisorių įstatytos liaudies apšvietos komisijos paduoda sekančias smulkmenas:

Aukštosios mokyklos privalo būti perdirbtos sulig naujos drauginės tvarkos. Apie reformos principus Maskvos universiteto docentas Pokrovskis štai ką praneša: „Mokymas aukštose mokyklose suteikiamas be užmokesnio. Diplomų po užbaigimo studijų neišduos. Visi akademijos laipsniai pašalinti. Profesoriai tampa renkami, įvestas profesorių lenktyniavimas. Įtaisytas skyrius socialiniam mokslui. Tarp aukštųjų mokyklų mainomi profesoriai.“

Vilniaus universiteto Sarbievijaus kiemas 1912-1917 m., (nuot. http://galerija.vu.lt/Universiteto-istorija/Vilniaus-universitetas/M-K-Sarbievijaus-kiemas)


Šaltinis: Bolševikų universiteto reformos. (1918, Liepos 20). Dabartis (89), p. 3. [žiūrėta 2018-06-25] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23873&seqNr=3