1918 m. liepos 2 d. | Išmani degtinės varykla

Reikia stebėtis, iš ko tik tas varyklos įtaisytojas buvo pasidirbęs tą dirbtuvę. Katilas buvo padarytas iš didelių konservų dėžių, vamzdis iš rusų ragotinių, lietuvai iš vokiečių bei rusų patronų mankštelių su nuolaidomis iš pėstininkų kulkų apdarų; vyriausiasis lietuvas padirbtas iš pavogto kažin kur šildomojo prietaiso.

Stankūnuose (Vižainio nuovadoje) užėjo slaptą degtinės varyklą. Atėmė: visą varyklą, 79 bonkas degtinės, 1 centnerį ruginių miltų ir dviratį. Namų savininkas teisinosi nieko nežinojęs, kaip ta varykla atsidarė jo namuose. Reikia stebėtis, iš ko tik tas varyklos įtaisytojas buvo pasidirbęs tą dirbtuvę. Katilas buvo padarytas iš didelių konservų dėžių, vamzdis iš rusų ragotinių, lietuvai iš vokiečių bei rusų patronų mankštelių su nuolaidomis iš pėstininkų kulkų apdarų; vyriausiasis lietuvas padirbtas iš pavogto kažin kur šildomojo prietaiso. Tas įtaisymas buvo vertas geresnio tikslo. Inžinierius su savo padėjėjais už tą savo išradimą dabar turės atkentėti.


Šaltinis: Degtinės varykla. (1918, Liepos 6). Dabartis (81), p. 3. [žiūrėta 2018-06-21] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23884&seqNr=3