1918 m. liepos 21 d. | Kauno tramvajus

Nuo liepos mėn. 21 dienos arklinis Kauno tramvajus bandys važiuoti nuo geležinkelio stoties vienu vežimu iki Eisenharto tilto.

Nuo liepos mėn. 21 dienos arklinis Kauno tramvajus bandys važiuoti nuo geležinkelio stoties vienu vežimu iki Eisenharto tilto. Tas susisiekimas yra labai svarbus Žemutiniams Šančiams, kadangi jis pasiekia kone Panemunį, ir Kaunui, kadangi išeina susirišimas su Kauno tramvajumi, kurs bėga iki geležinkelio stoties. Tie vežimai nuo Eisenharto tilto iki stoties važiuos kas valandą. Nuo Eisenharto tilto pirmasis vežimas išvažiuos 6 val. ryto, o nuo stoties 7 val.; paskutinis vežimas nuo stoties važiuos 10 val., o nuo Eisenharto tilto 9 val. vakaro. Sustojamosios vietos: stotis, pilies (Burg) gatvė, Magazinų gatvė ir Eisenharto tiltas.

Kauno arklinis tramvajus (nuot. Vikipedija)


Šaltinis: Kauno tramvajus. (1918, Liepos 21). Dabartis (90), p. 3. [žiūrėta 2018-06-25] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23874&seqNr=3