1918 m. liepos 23 d. | Aštri pabauda už vogimą varomųjų diržų

Komendantūros karo teismas posėdyje nuo liepos 23 dienos dviem šalies gyventojam uždėjo pabaudos po pusantrų metų sunkaus kalėjimo, kadangi juodu iš Vilijampolės degtukų fabriko buvo vogę varomųjų diržų.

Komendantūros karo teismas posėdyje nuo liepos 23 dienos dviem šalies gyventojam uždėjo pabaudos po pusantrų metų sunkaus kalėjimo, kadangi juodu iš Vilijampolės degtukų fabriko buvo vogę varomųjų diržų. Dar tretį žmogų pasmerkė keliems mėnesiams kalėjimo už tai, kad su jo žinia vagys vieną tų diržų pakasė jo dirvoje, tokiu būdu jis buvo padėjęs užslėpti vogtus daiktus. Pabaudos aštrios, bet negalima kitaip, kadangi jau per daug yra įsivyravęs varomųjų diržų vagiliavimas. Taip ir ateityje kuo aštriausios pabaudos laukia tų, kas kėsinsis vogti varomųjų diržų, nes reikia žinoti, kad tokie vagys sutrukdina labai kariuomenei ir ūkiui svarbiausių pramonės įstaigų darbus.

Šeštadienį rytą Aleksote suėmė vieną moterį, kuri nešėsi šikšnos galą, kuris regimai paėjo nuo vieno pavogto varomojo diržo. Ji buvo beeinanti į sodžių, kad už tą šikšną įsimainius maisto. Persergime kiekvieną nepirkti tokių siūlomųjų daiktų.


Šaltinis: Aštri pabauda už vogimą varomųjų diržų. (1918, Liepos 31). Dabartis (98), p. 3. [žiūrėta 2018-06-29] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23882&seqNr=3