1918 m. liepos 3 d. | Pirmasis lėkikas Kaune

Taipo atsitiko, kad kitas sodietis, kuris savo amžiuje nebuvo matęs nė traukinio, dabar pamatė aukštai ore naują susisiekimo įmonę: lėktuvą, svarbų karo įrankį.

Didžiai sujudo kauniečiai, kada paplito garsas, jog Kaune lakstys Utočkinas. Visi nekantriai laukė tos valandos. Utočkino vardas jau buvo žinomas kauniečiams. Juodu su Vasiljevu 1910 ir 1911 metais buvo du garsiausiuoju lėkiku Rusijoje. Vieną gražią gegužės dieną po pietų žmonės skubino iš Kauno per tiltą į Vilijampolį, kame nuo lygio lauko rengėsi pakilti lėkti lėkikas. Nusmaigytas žiūrėtojams plotas pasirodė esąs per mažas, čia visa minia nesutilpo; jaunimas pasilypėjęs ant stogų ir į medžius laukė, kada pakils lėktuvas. Štai, suzirzė propeleris, lėktuvas bėga palei žemę ir kyla oran. Linksmas minios rykavimas sekė paskui lėktuvą ir lydėjo jį. Lėktuvas kilo vis aukštyn ir kaip kokis didelis laumžirgis (avižė) užstojo besileidžiančią saulę. Taipo atsitiko, kad kitas sodietis, kuris savo amžiuje nebuvo matęs nė traukinio, dabar pamatė aukštai ore naują susisiekimo įmonę: lėktuvą, svarbų karo įrankį.

Antakalnio hipodromo tribūna, iš kurios vilniečiai stebi pirmąjį lėktuvo, pilotuojamo Sergėjaus Utočkino, skrydį Vilniuje. Vėliau S. Utočkinas atliko pasirodymą Kaune. 1910 m. gegužės mėn. (http://ivak.spb.ru/aviation/aviators/v-vilenskom-nebe-sergej-utochkin.html)


Šaltinis: Pirmasis lėkikas Kaune. (1918, Liepos 18). Dabartis (87), p. 3. [žiūrėta 2018-06-22] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23868&seqNr=3