1918 m. liepos 30 d. | Netikros rublinės

Apyvartoj yra penkeriopai suklastotų rublinių, bet visos atspaustos ant popieriaus be vandens žymių, kurias turi tikrosios.

Apyvartoj yra penkeriopai suklastotų rublinių, bet visos atspaustos ant popieriaus be vandens žymių, kurias turi tikrosios. Suklastotų poperpinigių popierius yra žymiai minkštesnis, negu skolinamosios Rytų kasos išleistųjų. Lengvai galima juos pažinti šitomis vyriausiomis žymėmis:

Pirmame suklastojime vietoje tikrojo žodžio „będzie“ stovi žodis „bębzie“, taigi ne „d“, bet „b“. Antrasis suklastojimas rodo kelis netikrumus. Paraše „Michalovski“ po „a“ ir viršui bruožo nėra taško, kuris yra tikruose ženkluose. Paskui pilkajame dugne, viršuje mėlynosios žvaigždės kairioje pusėje roželė yra pailga, o ne apskrita, o užpakalyje žodis „pozyczkowej“ parašyta su „i“, o ne su „j“. Trečiame suklastojime matytis tie patys skirtumai, kaip antrajame. Tiktai roželės visai apskritos, kaip ir pas tikruosius rublius. Ketvirtame suklastojime vokiškame tekste eilė „Posen, den 17. April 1918“ visai kitas rašymo būdas, ypač raidė „A“ žodyje „April“. Taipo jau ir parašas „Ostbank für Handel und Gewerbe, Darlehnskasse Ost“ išrodo mažesnis. Taipo jau rankos raštu atspaustuose parašuose pavardėje „Michalowski“ pirmojo brūkšnio nuo raidės „h“ beveik visai nematyti. Taipo yra tarpas tarp raidžių „c“ ir „h“ žymiai didesnis, negu tikruose rubliuose. Penktąjį suklastojimą galima pažinti blogame atspaudime mėlynosios roželės. Ji yra netaisyklingai atspausta ir išrodo lyg sutepta. Taipo jau ir pamatinė pilkoji spalva turi daug trūkumų ir parodo rublių netikrumą.


Šaltinis: Netikros rublinės. (1918, Liepos 30). Dabartis (97), p. 3. [žiūrėta 2018-06-29] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23881&seqNr=3