1918 m. liepos 6 d. | Susinešimas laiškais su Lietuvos Taryba

Vyriausiojo rytų vado įsakymu, nuo liepos 7 d. 1918 leista vartoti lietuvių kalbą susinešant laiškais su Lietuvos Taryba.

Vyriausiojo rytų vado įsakymu, nuo liepos 7 d. 1918 leista vartoti lietuvių kalbą susinešant laiškais su Lietuvos Taryba. Tatai yra tolesnis palengvinimas gyventojams susisiekti laiškais. Valdžia stengiasi kiek galėdama sušvelninti karo sunkenybes.

Pirmieji Lietuvos išleisti pašto ženklai – Vilniaus baltukai, 1918 m. (nuot. http://burgzt.brigin.lt/filatelija/)


Šaltinis: Susinešimas laiškais su Lietuvos Taryba. (1918, Liepos 6). Dabartis (81), p. 3. [žiūrėta 2018-06-19] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23884&seqNr=3