1918 m. liepos 7 d. | Pranciškus Žadeikis | Visi javai vokiečiams

Javų rekvizicija!

1918 metų derlius yra paimamas Ober-Ost valdžiai, kuriai atstovauja karo valdžia Lietuvoje.

Vokiečiai skubinosi paskelbti, jog visas 1918 metų derlius esąs jų. Lietuviškame paskelbime, kurį talpiname žemiau, nėra visai aišku, ką reiškia „javų rekvizicija“, vokiškajame paskelbime tiesiog pasakyta, kad visi šiemečiai javai „beschlagnahmt“, t. y. suareštuoti, atseit, niekas negali net savo reikalams jų vartoti – be vokiečių leidimo. Štai ir patsai paskelbimas:

Skelbimas

Javų rekvizicija!

1918 metų derlius yra paimamas Ober-Ost valdžiai, kuriai atstovauja karo valdžia Lietuvoje.

Kitoks javų pardavinėjimas ir pirkimas, taip pat vartojimas, ne kaip valdininkų leista, yra uždrausta ir baudžiama.

Vilnius, 1918 m. liepos mėn. 7 d.

Der Chef der Militarärverwaltung Litauen

von Heppe, Rittmeister

Lietuvos kaimas. Apie 1915-1918 m. (nuot. https://www.miestai.net/forumas/forum/bendrosios-diskusijos/miestai-ir-architekt%C5%ABra/miest%C5%B3-architekt%C5%ABros-raida/6851-lietuvos-miesteliai-ir-kaimai-iki-antrojo-pasaulinio-karo/page13)


Šaltinis: Žadeikis, P. Didžiojo karo užrašai, Vilnius, 2013, p. 354.