1918 m. liepos 8 d. | Priverčiamasis atidavimas

Pasak naujausių įsakymų, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiams nustatyta atiduoti:
1. Nuo kiekvienos vištos po du kiaušiniu savaitei;
2. Nuo kiekvienos karvės po du literiu pieno kasdien.

Daugelis gyventojų yra įteikę skundų valdžios reikalams maisto atidavimo [klausimu]. Dabar susekė, kad žmonės dažnai negerai supranta šituos karinės valdžios išleistus įsakymus. Pasak naujausių įsakymų, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiams nustatyta atiduoti:

1. Nuo kiekvienos vištos po du kiaušiniu savaitei;

2. Nuo kiekvienos karvės po du literiu pieno kasdien.

Nustatytoji kieka tesudaro tiek, kiek mažų mažiausia galima reikalauti. Apskričių viršininkai tą kieką gali dar sumažinti, atsižvelgdami į šeimos vargingumą, vaikų skaičių ir t.t. Gi iš kitų ūkininkųū gali pareikalauti ir daugiau. Dėl kiaušinių atidavimo reikia dar paminėti štai kas: yra susekta, kad ūkininkai laiko vištų daugiau, negu priduota valdiškame suskaityme. Todėl kiaušiai atiduoti ne taip sunku, kaip tai išrodo.


Šaltinis: Priverčiamasis atidavimas. (1918, Liepos 9). Dabartis (82), p. 3. [žiūrėta 2018-06-21] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23885&seqNr=3