1918 m. | Reklaminiai skelbimai (kalendorius): Padabokit! Padabokit!


Šaltinis: Red. Gira L., Kirša F., Pearse P. H. Ūkiškasis kalendoriu 1918 metams; 1917 m., Tilžė, p. 2. Prieiga internete [žiūrėta 2018-05-02] :
http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000061454