1918 m. rugpjūčio 1 d. | Būkite atsargūs valgydami vaisių

Vaisiai yras skanu valgyti, bet jie kartais gali būti ir labai pavojingi. Tatai pasirodo ypač dabarties, karo laikas.

Vaisiai yras skanu valgyti, bet jie kartais gali būti ir labai pavojingi. Tatai pasirodo ypač dabarties, karo laikas. Pritrūkstant kai kada maisto ir skanumynų, labai padidėjo skaičius nuo vaisių valgymo apsirgusių. Dėl to štai apie Naumiestį (Tauragės apskr.) ir mirusių vaikų skaičius yra labai didis, kas nemažai priskaitoma valgymui neprinokusių vaisių. Prieš kelias dienas pačiame miestelyje laidojo kartu tris vaikus. Kurio širdis nesusigraudintų tai pamačius! Dėl to, tėvai ir mokytojai, saugokite savo mažiukus, kad nevalgytų per daug vaisių, ypačiai neduokite skinti neprinokusių vaisių ir aštriai uždrauskite gerti vandens, ką tik vaisių užvalgius. Taipgi nesveika valgyti žali ir nevalyti vaisiai, kurie būna amarais apipulti, ko šįmet yra ypačiai daug prie agrastų.


Šaltinis: Būkite atsargūs valgydami vaisių. (1918, Rugpjūčio 1). Dabartis (99), p. 3. [žiūrėta 2018-07-01] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23887&seqNr=3