1918 m. rugpjūčio 18 d. | Maisto kortelių įvedimas Žagarėje

Per maisto pabrangimą neturtėliams gyventojams taip buvo pasunkę pasirūpinti maisto, kad valdybai maisto padalinimas reikėjo paimti savo rankosna.

Iš Žagarės, Šiaulių apskr., mums štai ką rašo:

Per maisto pabrangimą neturtėliams gyventojams taip buvo pasunkę pasirūpinti maisto, kad valdybai maisto padalinimas reikėjo paimti savo rankosna. Šiandien bado pavojus, kuris seniau grėsė daugeliui gyventojų, jau pašalintas; pirmininkaujant kunigui Jarulaičiui, maisto padalinimas tapo sutvarkytas. Vokiečių valdžia maisto padalinamajai vietai pristatė 60 centnerių rugių.

Nepaisydami šito sunkaus laiko, daugelis žmonių, darydami alaus, sumažina savo javų porcijas. Kiti gi pervirš turimuosius javus pristato slaptoms degtinės varykloms, kurios moka neįmanomų kainų, o vis tiek dar turi antra tiek pelno. Tokios slaptos alaus ir degtinės varyklos skaudžiai užgauna visuomenę. Pavieni patvirkę žmonės sau darosi smagumo iš tų vaisių, kurie reikėtų atiduoti badaujančiam kaimynui, arba parduoti valdiškajai maisto padalinamai vietai. Tokie žmonės labiau turėtų žiūrėti į varguolių bėdą. Kas tik sužino apie tokias varyklas, tuojau privalėtų pranešti vyriausybei.

Maisto kortelė, 1914 – 1918 m. (nuot. https://st.museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges=6340)


Šaltinis: Maisto kortelių įvedimas. (1918, Rugpjūčio 21). Dabartis (116), p. 3. [žiūrėta 2018-07-15] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23897&seqNr=3