1918 m. rugpjūčio 21 d. | Hauptmann d. Res. Pauly | Paskelbimas dėl vandens

Katedros pleciuje sulūžus vandens traukimo vamzdims

Katedros pleciuje sulūžus vandens traukimo vamzdims, visame žemutiniame mieste, tarp Vilnijos, pirmos ir antros uosto gatvės, pylimo (Wall) gatvės lig Trocki gatvės, didžiosios ir rūmų gatvės lig botaniškojo sodo, tuo tarpu iš miesto traukiamų vamzdžių vandens nebus.

Vilnius, rugpjūčio 21 d. 1918.

Der Stadthauptmann

Pauly

Hauptmann d. R.

Katedros a., Vilnius, 1917 m. (nuot. http://vilnius21.lt/senivaizdai.php?y=2&t=2&m=1917)


Šaltinis: Paskelbimas. (1918, Rugsėjo 10). Dabartis (133), p. 4. [žiūrėta 2018-07-28] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23914&seqNr=4