1918 m. rugpjūčio 21 d. | Nauja baltinių vagystė Kaune

Vilkmergės plento [dab. Savanorių prospekto] 68-ame bute vienai žmonai vagiliai baisiai aptuštino namus. Vagys išsinešė visa, ką tik užėjo: baltinius, uždangas, kurpes, siūlus, šilkus, vieną brošą ir revolverį.

Vilkmergės plento [dab. Savanorių prospekto] 68-ame bute vienai žmonai vagiliai baisiai aptuštino namus. Vagys išsinešė visa, ką tik užėjo: baltinius, uždangas, kurpes, siūlus, šilkus, vieną brošą ir revolverį. Mes todėl perspėjame nesipirkti iš nežinomų žmonių uždangų ir baltinių arba kurpių. Reikia pranešti artimiausiajai policijos vietai arba kriminaliniam skyriui (miesto viršininko), Vilkmergės gatvėje 8, jei kas pamatys pirkliaujant tokiais vogtais daiktais. Pastaruoju laiku Kaune labai daug atsitinka tokių vagysčių. Nepaisant visų persergėjimų, vis vėl atsiranda žmonių, kurie tokių daiktų, žinodami ar numanydami, kad jie vogti, perka. Beveik kasdien Kaune teismas pasmerkia žmonių už vogimą arba vogtų daiktų pirkimą.

Kalėjimas XX a. pr.. (nuot. Kalėjimas XX a. pr. Vikipedija)


Šaltinis: Nauja baltinių vagystė Kaune. (1918, Rugpjūčio 21). Dabartis (116), p. 3. [žiūrėta 2018-07-15] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23897&seqNr=3