1918 m. rugpjūčio 21 d. | Naujas gyvavimas Kybartuose

Kybartiečiai ypač didžiuodavosi dideliais savo namais; sakydavo, jog butų gražumu Kybartus neperviršyja nė Vilnius, nė Kaunas. Dabar tenai vėl sukruto naujas gyvenimas.

Kybartai seniau buvo turtingas paribio miestelis, kame ypatingai gyveno daug rusų valdininkų, dažniausia ribos muitų valdininkai ir Virbalių geležinkelio stoties. Virbalių tąsyk skaitė prie didesniųjų Rusijos stočių. Ir bankų bei fabrikų atstovų daugel gyveno Virbaliuje. Lietuvių gyventojų taipogi buvo nemaža. Kybartiečiai ypač didžiuodavosi dideliais savo namais; sakydavo, jog butų gražumu Kybartus neperviršyja nė Vilnius, nė Kaunas. Dabar tenai vėl sukruto naujas gyvenimas. Iš Rusijos grįžo pagrįžo daugelis lietuvių, kurie stengiasi naujai atstatyti karo vėsulų sugriautą gyvenimą.

Vokiečių kariai prie karinių veiksmų metu apgriautų pastatų Kybartuose. 1915 m. (nuot. https://www.miestai.net)


Šaltinis: Naujas gyvenimas. (1918, Rugpjūčio 25). Dabartis (120), p. 3. [žiūrėta 2018-07-18] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23901&seqNr=3