1918 m. rugpjūčio 21 d. | Susisiekimas tramvajais ir omnibusais Kaune

Nuo geležinkelio į Šančius ir ligi Eisenhardto tilto taipgi daug važiuoja omnibusų. Ligi šiol tevažiavo vienas omnibusas su vienu apdengtu vežimu, kame sutilpo [nuo] 18 ligi 20 žmonių. Iš Berlyno netrukus dabar atvyks dar trys berlyniškiai omnibusai.

Kadangi Kauno miesto tramvajus gyventojų labai vartojamas, tai valdyba nusprendė netrukus dar pagerinti susisiekimą. Ligi šiol vežimai tevažiuodavo kas 20 minučių, dabar gi važiuos dar vienas vežimas daugiau, per tai vežimai važinės kas 15 minučių vienas po kito. Nuo geležinkelio į Šančius ir ligi Eisenhardto tilto taipgi daug važiuoja omnibusų. Ligi šiol tevažiavo vienas omnibusas su vienu apdengtu vežimu, kame sutilpo [nuo] 18 ligi 20 žmonių. Iš Berlyno netrukus dabar atvyks dar trys berlyniškiai omnibusai. Tąsyk vežimai galės važinėti kas 40 minučių, ligi šiol tevažiavo tik kas valandą.

Nuo 1908 m. Druskininkuose naudotas dviaukštis omnibusas „Daimler“


Šaltinis: Susisiekimas tramvajais ir omnibusais Kaune. (1918, Rugpjūčio 21). Dabartis (116), p. 3. [žiūrėta 2018-07-15] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23897&seqNr=3