1918 m. rugpjūčio 25 d. | Iš išgąsčio numirė

Labai dažnai atsitikę, kad rusų kareiviai, atitolę nuo savo šeimų, naujai apsivedė, visai neatsižvelgdami į pirmutines savo priedermes. Bet ne tiktai pas kareivius, bet ir laisvuose žmonėse šeimos ryšiai dažnai pasidarė labai nepatvarūs.

Labai dažnai atsitikę, kad rusų kareiviai, atitolę nuo savo šeimų, naujai apsivedė, visai neatsižvelgdami į pirmutines savo priedermes. Bet ne tiktai pas kareivius, bet ir laisvuose žmonėse šeimos ryšiai dažnai pasidarė labai nepatvarūs. Viena jauna žydė, trumpai prieš karą Kaune buvo ištekėjusi ir 1915 metuose, prieš paimsiant tvirtovę vokiečiams, su kitais gyventojais tapo išgabenta Rusijon. Šiose dienose ji su dvejetu kūdikių pagrįžo tėviškėn. Baisiai gi nustebo sužinojusi, kad jos vyras gyvenąs su kita taipo jau ištekėjusia moterimi. Tuo tarpu vyras sėdi kalėjime už slaptą pirkliavimą malkomis. Paskui jaunoji pagrįžusioji moteriškė taip nusiminė, kad ne po ilgo ją ištiko širdies stabas ir [ji] pasimirė.


Šaltinis: Iš išgąsčio numirė. (1918, Rugpjūčio 25). Dabartis (120), p. 3. [žiūrėta 2018-07-18] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23901&seqNr=3