1918 m. rugpjūčio 29 d. | Septyni kaimo veidrodžiai

Atkartosime dar kartą tuos 7 kaimo veidrodžius: šulinys, vieškelis, mokykla, apsauga nuo gaisro, darželis, gėlės, dainos!

Eidamas per kaimą jau iš kelių žvilgsnių galiu tikriausiai spręsti, kokie čia žmonės gyvena. Jeigu matau languose gražių gėlių puodeliuose arba darželį, kame matyti su meile ir atida prižiūrimos gėlelės, ten širdis atsigauna ir gerėjasi, aišku, jog ten gyvena žmonės, kurie stengiasi pasipuošti nuobodaus gyvenimo taką. O kur gėlės, ten ir dainos. Tuose namuose be abejo moka gražių dainų! Tada atžiūriu į šulinį. Žinau gerai, jog paprastai žmonės mažai įkainuoja šulinio svarbą. O geriamas vanduo juk yra pirmasis sveikatos šaltinis. Dažnai sako žmonės: „Ten, už kaimo, prie kalvos, palei mišką, sruvena šaltinis; niekur nerasi geresnio ir sveikesnio vandens.“ Tiesa, bet jo nevartoja, semia iš nešvaraus šulinio arba drumsto upelio. Ar nereikėtų susitarti ir pastatyti paprastą vandentraukį, kuris apsimokėtų šimtą kart į trumpą laiką. Jeigu šulinys būtų nors išvalytas, švarus – bet dažnai visame kaime terasi vieną šulinį ir kokį dar?!

Kas link šulinio, atsako kaimietis, tai tikra tiesa. Sveikata ir liga teka dažniausiai iš šulinio. Bet pirmiausia gyvenimo pareiga, tai darbas – kova!

Pažiūrėkime da, ar vieškelis tvarkoje, ar jis švarus, lygus ir tvirtas, kad pavasaryje arba rudenyje nereiktų žmonėms arklius kankinant klanus išmatuoti ir išbraidyti purvynus. Juk jiems patiems nauda! Žingeidu dar pamatyti mokyklą, ar mokyklos namai yra stiprūs ir šviesūs kambariai. Jeigu taip, tai laiminu savo širdyje tuos, kurie čia gyvena – mokosi ir ateityje gyvens. Dar vienas dalykas, kuris daug reiškia sodžiaus gyvenime – tai apsauga nuo gaisro. Ar atskiri namai yra apsisaugoję kaip reikiant, tam tikrais padargais, kopėčiomis, kartimis, vandens indais? Gal tame pačiame kaime yra laisvanorių ugniagesių kuopelė arba nors kaimyniniame kaime? Jeigu nėra, tai neatidėliokite klausimo, atsimindami, kokią nelaimę gali atnešti neatsargiai iškilęs gaisras, kokis didis pavojus gyvybei ir turtams!
Mano nuomone, tai būtų geriausios tvarkos žymės. Spręsdamas iš jų apie kaimo gyventojus, vargu neįspėsi. Atkartosime dar kartą tuos 7 kaimo veidrodžius: šulinys, vieškelis, mokykla, apsauga nuo gaisro, darželis, gėlės, dainos!

Šiaulių apylinkės, XX a. pr. (nuot. ebay.com)


Šaltinis: Septyni kaimo veidrodžiai. (1918, Rugpjūčio 29). Dabartis (123), p. 3. [žiūrėta 2018-07-18] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23904&seqNr=3