1918 m. rugpjūčio 30 d. | Kaune išsprogo vienas municijos sandėlis

Šiandien 12 valandą pietumis Kaune pasigirdo stiprus trenksmas. Daugelis langų, ypač Kaizerio Vilhelmo gatvėje [dab. Laisvės al.] išbyrėjo. Už aukštumų, į pietus, Žemutinės Fredos linkui iškilo didis dūmų debesis.

Šiandien 12 valandą pietumis Kaune pasigirdo stiprus trenksmas. Daugelis langų, ypač Kaizerio Vilhelmo gatvėje [dab. Laisvės al.] išbyrėjo. Už aukštumų, į pietus, Žemutinės Fredos linkui iškilo didis dūmų debesis. Paskui sužinojome štai ką: viename municijos sandėlyje išsprogo padėtas ten nelabai didis parako išteklius, drauge su juo išlėkė į orą ir rūsys su pridengiamuoju mūru. Šiaip nuostolių labai maža. Tiktai gaila, žuvo ir keletas kareivių bei šiaip žmonių. Kokia tos nelaimės priežastis, nebuvo galima susekti.

Soboras, Kaunas, XX a. pr.


Šaltinis: Išsprogo vienas municijos sandėlis. (1918, Rugpjūčio 31). Dabartis (125), p. 1. [žiūrėta 2018-07-18] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23907&seqNr=1