1918 m. rugsėjo 10 d. | Viešoji įstaiga susipažinimui

Berods, toji tarpininkaujamoji įstaiga ketina derėti karo našlėms, kurios ketina tekėti už kito vyro, katras galėtų toliau varyti mirusiojo vyro užsiėmimą, bei karo paliestiesiems, norintiems apsivesti, vyrams.

Saksonų provincijoje neseniai įsikūrė vieša įstaiga, jos tikslas – supažindint norinčius apsivest. Berods, toji tarpininkaujamoji įstaiga ketina derėti karo našlėms, kurios ketina tekėti už kito vyro, katras galėtų toliau varyti mirusiojo vyro užsiėmimą, bei karo paliestiesiems, norintiems apsivesti, vyrams. Taigi, kurie nori apsivesti arba ištekėti, gali priduoti savo adresus, o įstaiga padės suvesti į pažintį atsakančias poras. Laikraštyje „Deutsche Gemeinde Zeitung“ pataria ir kitur įkurti viešas įstaigas, kurios tarpininkautų norintiems apsivesti.

Deutsche Gemeinde Zeitung (nuot. https://opacplus.bsb-muenchen.de/)


Šaltinis: Kokių nesama vyresnybės užduočių. (1918, Rugsėjo 10). Dabartis (133), p. 4. [žiūrėta 2018-07-28] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23914&seqNr=4