1918 m. rugsėjo 6 d. | Apie žydus

Rugsėjo 10 d. Vilniuje bus sionistiška žydų konferencija, kame dalyvaus draugijos iš Vilniaus, Gardino, Balstogės, Kauno, Suvalkų, Vilkaviškio ir Lydos.

Rugsėjo 10 d. Vilniuje bus sionistiška žydų konferencija, kame dalyvaus draugijos iš Vilniaus, Gardino, Balstogės, Kauno, Suvalkų, Vilkaviškio ir Lydos. Konferencijoje ketinama tartis dėl visuotinio susivažiavimo „Zeire-Ziono“ draugijų Lietuvoje. Lietuviams tasai žydų judėjimas gali būti naudingas. Sionistai rūpinasi įkurti savo valdiją Palestinoje. Vyriausias tos valdijos miestas, arba sostinė bus Jeruzolimas arba Sionas. Tokiu būdu didokas skaičius žydų išsikraustytų iš Lietuvos.

Didžioji Sinagoga Vilniuje (nuot. https://www.radzima.org/pl/foto/19720.html)


Šaltinis: Apie žydus. (1918, Rugsėjo 8). Dabartis (132), p. 3. [žiūrėta 2018-07-28] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23937&seqNr=3