1918 m. sausio 12 d. | Jonas Vileišis | Pranešimas apie lietuvių kalbos kursus vilniečiams

„Šviesos“ draugijos pirmininko Jono Vileišio pranešimas apie lietuvių kalbos kursus vilniečiams.

Netrukus atidaromi Vilniuje lietuvių kalbos kursai lietuviškai nemokantiems arba jau kiek pramokusiems. Pamokos tautų grupėmis bus 8 kartus per savaitę po 1 val. vakarais tarp 6-8 v. Mokesnis – 1 rublis mėnesiui. Smulkmenos sužinoti ir užsirašyti galima Lietuvių agronomijos ir teisininkų draugijos bute (Vilniaus g. 14), nuo 9-11 ryto ir nuo 5-6 v. v.
„Šviesos“ draugijos pirmininkas
Jonas Vileišis

Vilnius, Vilniaus g. 1915-1918 m.


Šaltinis: Darbo balsas, 1918, Nr. 5, p. 11.