1918 m. sausio 13 d. | Eglaitės lietuvių mokyklose

Sekmadienį sausio mėn. 13 dieną, lietuvių liaudies mokykloje B I Kaune, Licmano gatvėje 30, buvo surengta eglaitė. Buvo Kalėdų giesmių, Kalėdų eilių ir žaislų. Visa-kas pavyko gerai. Užbaigiant vaikų iškilmę, kiekvienam vaikui suteikė Kalėdų dovaną.

Sekmadienį sausio mėn. 13 dieną, lietuvių liaudies mokykloje B I Kaune, Licmano gatvėje 30, buvo surengta eglaitė. Buvo Kalėdų giesmių, Kalėdų eilių ir žaislų. Visa-kas pavyko gerai. Užbaigiant vaikų iškilmę, kiekvienam vaikui suteikė Kalėdų dovaną. Džiaugdamiesi vaikai su savo tėvais pagrįžp namo. Į vaikų eglaitę buvo atėjęs vyskupas ir mokyklų vyresnybės atstovas mokyklų patarėjas Ubrechtas. Prieš savaitę sausio mėn. 6 dieną, Kalėdų eglaitės iškilmė buvo liaudies mokykloje Viliampolėje; ir čia apsilankė vyskupas, mokyklų patarėjas ir svečių. Eglaitė buvo gražiai papuošta. Vaikai pakaitomis giedojo, dainavo ir sakė eilių. Paskui vaikučiai po papuošta eglaite žaidė lietuviškus žaislus.

Kaunas, vaizdas į senamiestį. 1918 m.

Šaltininis: „Dabartis“, 1918 m. sausio 17 d., Nr. 8, p. 3.

http://www.epaveldas.lt/