1918 m. sausio 15 d. | Pasikėsinimas ant Lenino gyvybės

Petrapilės telegrafų biuras skelbia nuo 15 1. Vakar Leninas vieną raudonosios gvardijos skyrių, kuris vyko frontan, nulydėjo geležinkelio stotin. Begrįžtant jam automobilyje atgal, į automobilį iš gatvės paleido keturis revolverio šūvius, bet be jokių pasekmių.

Leninas, 1918 m.

Šaltinis: Dabartis, 1918, Nr. 9, p. 2.

http://www.epaveldas.lt/