1918 m. sausio 2 d. | Vokiečių štabo pranešimas

Kronprinco Ruprechto karuomenės dalis: Prieš pietus kai kuriuose vietose nuo Dimuiden ligi Deull armotų šaudymas padidėjo. Šiaurėje ir pietuose nuo Lens tarpais sekėsi mūsų žvalgams. Taip pat tarp Arras ir St. Quentin kartais smarkiau šaudėsi. Paskutinėje dienoje pietuose nuo Marcoing paimta 500 anglų belaisvių.

Vokiečių štabo pranešimas

Sausio mėn. 2 d.
Vakarų šone
Kronprinco Ruprechto karuomenės dalis: Prieš pietus kai kuriuose vietose nuo Dimuiden ligi Deull armotų šaudymas padidėjo. Šiaurėje ir pietuose nuo Lens tarpais sekėsi mūsų žvalgams. Taip pat tarp Arras ir St. Quentin kartais smarkiau šaudėsi. Paskutinėje dienoje pietuose nuo Marcoing paimta 500 anglų belaisvių.
Vokiečių kronprinco karuomenės dalis: Šiaurėje nuo Prosnes ir abipus Ornes mūšiai padidėjo. Daugelyje fronto vietų žvalgų būriai parsivedė prancūzų belaisvių.

Rytų šone
Nieno nauja.

Makedonijos fronte
Jokių ypatingų atsitikimų nebuvo.

Italų fronte
Aušktumoje nuo Asiago ir Tomba apskrityje protarpiais smarkiau šaudė.
Pirmasis vyriausiasis kvartimeisteris
Ludendorff.Šaltinis: „Lietuvos Aidas“, 1918 m. sausio 3 d., Nr. 50, p. 1.

http://www.epaveldas.lt/