1918 m. sausio 20 d. | Sodžius nebenori liktiesi nuo miesto. Amaliai

Sodžius nebenori liktiesi nuo miesto. Tatai parodo didis sodžiaus stengimosi bent kartą metuose viešai pasirodyti, jog jis žengia priekyn. Vyriausiasis pažangos pamatas yra mokykla. Tatai suprato ir amališkiai ir įtaisė mokyklą savo kaimo vaikams. Sekmadienyje, sausio 20 d. vaikams taisė eglaitę, idant jie gautų progos parodyti suaugusiems, kiek jie yra pramokę per da neilgą mokyklos gyvavimo laiką. Tiesa, pradžia darbą gaišina, bet kokytojui Baltrušiui, matyti, pavyko padėti tolesniam mokyklos plėtojimuisi geras pamatas. Vaigai su džiaugsmu dainavo, sakė eiles ir suvaidino trumpą vakalėlį.

 


Šaltinis: (1918, Sausio 24) Iš Lietuvos krašto. Amaliai. Dabartis (11)), p. 2. [žiūrėta 2018-01-21] Prieiga internete http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23945_3