1918 m. sausio 22 d. | „Dabartis“ | Įvairios žinios

Iki šiol pavogta septynetas arklių, ypač Gižų vaito nuovadoje. Spėja, kad vagia vagių gauja, kuri įvairiose vietose turi padėjėjų. Gyventojai, pastebėję įžvelgiamų žmogystų, turėtų apie tai tuojau pranešti policijai.

Vilniaus policijos valdininko Kesslerio paskelbimas.

Sulig vyriausiojo rytų vado paliepimu nuo 6.XII.15, skaudžios bausmės gresia ne tiktai tiems, kurie tyčia, o ir tiems, kurie per neatsargumą pagadins arba sunaikins tolkalbių [telefonų – redakcijos pastaba] įstaigas ir prietaisus.
Kad išvengus skaudžių pabaudų, gyventojai privalo saugotis, kad, valydami sniegą nuo stogų, nesugadintų ar nesunaikintų tolkalbių prietaisus.
Vilnius, sausio 22 d., 1918 m.
Der Stadthauptmann Polizeiverwaltung
I.V: Kessler.

—-

Arklių vagystės. Vilkaviškis.

Nuo šių metų pradžios mūsų apskrityje arklių vagys varo savo nešvarų amatą. Iki šiol pavogta septynetas arklių, ypač Gižų vaito nuovadoje. Spėja, kad vagia vagių gauja, kuri įvairiose vietose turi padėjėjų. Gyventojai, pastebėję įžvelgiamų žmogystų, turėtų apie tai tuojau pranešti policijai.

 


 

Šaltinis: Dabartis, 1918, Nr. 13, p. 3-4.
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23947&seqNr=4

http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23947&seqNr=3