1918 m. sausio 23 d. | Suvartojimas nuslėptų arklių

Per paskutinių arklių peržiurėjimą buvo paakinta, kad tų ukininkų arklius, kurie jų neatves ir slėps, tuos arklius atims. Bet kai-kurie ukininkai tačiau neatvedė, ir taipo prarado savo arklius. Vokiečių valdžia tuos atimtus arklius dabar tiems ukininkams, kurie turėjo atiduoti savo arklius per peržiurėjimą. Ką pa***** atliko sulyg reikalo.


Šaltinis: (1918, Sausio 23) Dabartis (12), p. 3. [žiūrėta 2018 01 22] Prieiga internete http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23946_3