1918 m. sausio 27 d. | Įkrito į šulinį

Lipovkoje, netoli Vilniaus, šiomis dienomis atsitiko ypatingas priepuolis. Galobovskienė, sausio mėn. 10 dieną išėjo pas kurpių ir nepagrįžo. Tuo pačiu keliu ėjo paskui viena maža mergaitė. Lauko viduryje ji rado ant sniego kurpes, iš siauro plyšio žemėje ji girdėjo dejuojant. Mažytė parėjusi papasakojo tai sodžiuje žmonėms. Iš 23 meterių gilios duobės ugnegesiai ištraukė suliesusią Galobovkienę. Ji, beeidama pas kurpių buvo įkritusi į apsnigta duobę. Ją nugabeno į Vilniaus ligoninę. Pasveiksianti.


Šaltinis: (1918, Sausio 29) Dabartis (13), p. 3. [žiūrėta 2018 01 27] Prieiga internete http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23947_3