1918 m. sausio 27 d. | Rudolf Nadolny | Laiškas J. Šauliui: Vokietijos valstybė pripažins nepriklausomą Lietuvos valstybę

Atsakydamas į Jūsų šios dienos raštą, galiu Jums dar kartą patvirtinti, kad esu įgaliotas Jums vokiečių valdžios vardu tvirtai prižadėti, jog Vokietijos valstybė pripažins nepriklausomą Lietuvos valstybę preziumuojant 1917 m. gruodžio mėn. 11 d. nutarimu 1 ir 2.

Wilna, 1918 m. sausio 27 d.
Didžiai gerbiamas pone dr. J. Schauly!
Atsakydamas į Jūsų šios dienos raštą, galiu Jums dar kartą patvirtinti, kad esu įgaliotas Jums vokiečių valdžios vardu tvirtai prižadėti, jog Vokietijos valstybė pripažins nepriklausomą Lietuvos valstybę preziumuojant 1917 m. gruodžio mėn. 11 d. nutarimu 1 ir 2. Kada įvyks tas pripažinimas, suprantama, turi būti palikta laisvė, bet esu įsitikinęs, kad jis, atsižvelgiant į politikos padėtį, nebus atidėtas.
Su pagarba,
Nadolny


Šaltinis: Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais 1915-1918, sud. E. Gimžauskas, Vilnius, 2006, p. 277.