1918 m. sausio 30 d. | Nenaikinkite laiškanešių balandžių

Iš vieno Gardino narvelio nepagrįžo 40 laiškanešių balandžių. Paskui susekė, kad tie balandžiai (karveliai) esą nutūpę ant kaimynų trobų, kurie juos tenai susigaudė ir užmušė. Primename, kad, sulig karo įstatymų, yra uždrausta gaudyti laiškanešiai karveliai. Todėl saugokitės, neviliokime svetimų balandžių ir nemuškite.


Šaltinis: Dabartis, 1918, Nr. 13, p. 3.

http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23947&seqNr=3