1918 m. sausio 4 d. | Labadarybės vaidinimas

Pereito sekmadienio vakarą daug sąvalkiečių susiėjo Askadios salėnu į vaidinimą labdaringam tikslui. Pelnas buvo skiriamas nupirkimui kuro miesto vargdieniams. Vakarėlis gerai pavykęs.

Šaltinis: „Dabartis“, 1918 m. sausio 5 d., nr. 3, p. 3.

http://www.epaveldas.lt/