1918 m. sausio 5 d. | Jonas Vileišis | Lietuvos kalbos kursai

Netrukus atidaromi Vilniuje lietuvių kalbos kursai lietuviškai nemokantiems arba kiek pramokusiems. Pamokos tautų grupėms – bus 3 kartus per savaitę po 1 valandą vakarais tarp 6-8 val. Mokesnis – 1 rublis mėnesiui. Smulkmenos patirti ir į kursus užsirašyti galima šiuo adresu: Vilniaus g. Nr. 14; Lietuvių agronomijos ir teisininkų draugijos butas nuo 9-11 ryto ir nuo 5-6 v. v.
<Šviesos> švietimo draugijos pirmininkas
J. Vileišis


Šaltinis: Lietuvos Aidas, 1918 m. sausio 5 d., nr. 3(51), p. 2.
http://www.epaveldas.lt/