1918 m. sausio 5 d. | Petras Klimas | Dienoraštis: Dalykai esą neblogai stovį

Buvo pasikalbėjimais su žydais. (Rozenbaumu). Jie nori plačios Lietuvos su Minsku, Vitebsku, Mohilevu, Balstoge. Jie taip pat nori tautinių kurijų. Nesutinką su 2-3 atstovais. Šiaip išsiaiškinome. Tarybos eis ir toliau.

Cenzūra leido pagalios spausdinti Lietuvos aide konferencijos nutarimą dėl Lietuvos ateities. Įdėjome nr. 3 (51).
Grįžo Smetona. Stulginskis grįš šiandien, jei traukiniai nesuvėlins. Berlyne Sm. daugiausiai gavo kalbėtis su Erbergeriu. Dalykai esą neblogai stovį.
Buvo pasikalbėjimais su žydais. (Rozenbaumu). Jie nori plačios Lietuvos su Minsku, Vitebsku, Mohilevu, Balstoge. Jie taip pat nori tautinių kurijų. Nesutinką su 2-3 atstovais. Šiaip išsiaiškinome. Tarybos eis ir toliau.
Lenkai įdavė kancleriui pareiškimą dėl jų norų Lietuvoje. Čia maždaug taip pat, kaip anam raštelyje. Prie Lietuvos čia pagal “Selbstbestimmungsrecht” (teisę patiems apsispręsti turėtų prisidėti taip pat kraštai už fronto. Lietuva “unabhangig”, bet “Bundesstaat su Lenkija”. Jei nebus taip-tai lenkai kruvinai spirsiąs ir reikalausią tiesiog prijungimo Vilniaus prie Lenkijos.
Jau ruošiasi lenkai į naują žmonių sąrašą ir visokiais būdais agituoja. Darbas verda. Ką čia vokiečiai iš to nori padaryti, neaišku. Reikės mums tur būti pakelti prieš tai balsą.
Pasiūlė vėl (Tarybai) butą – Miesto salę. Atsisakėme.
J. Vileišis ima taisytis ir , matyti, trokšta virsti ministeriu su “Macht”. Girdi – juo plačiausias Lietuvai ribas – jis važiuosiąs į Balstogę valdyti! Žinoma, juokais.

Šaltinis: Petras Klimas, Dienoraštis 1915-1919, Chicago, 1988 m. p. 215.