1918 m. sausio 8 d. | Woodrow Wilson | JAV prezidentas skelbia 14 punktų taikos programą

Turi būti sukurta visuotinė tautų asociacija, reglamentuota konkrečių paktų, kurios tikslas būtų užtikrinti politinę nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą tiek mažosioms, tiek didžiosioms valstybėms.

Programa taikai pasaulyje užtikrinti [14 punktų]

I.       Atviros taikos sutartys ir jokių diplomatinių susitarimų, kurie būtų slepiami nuo visuomenės.
II.     Nevaržoma laivų navigacija jūrose, esančiose už teritorinių vandenų, tiek karo, tiek taikos metu.
III.   Laisva prekyba tarp valstybių, pašalinant bet kokius ekonominius barjerus, ir lygių prekybos teisių sudarymas visoms valstybėms.
IV.   Visos valstybės turi sumažinti kariuomenės dydį iki minimalaus skaičiaus karių, kuris būtų skirtas tik užtikrinti valstybės vidaus saugumą.
V.     Kolonijų poreikių įgyvendinimo svarstymas turi būti nešališkas ir atviras. Kolonijos poreikiai turi būti vertinami kaip lygūs ją valdančios šalies poreikiams.
VI.   Visos užsienio valstybių kariuomenės turi būti išvestos iš Rusijos teritorijos; Rusijai turi būti sudarytos sąlygos laisvai bendradarbiauti su kitomis valstybėmis, pasirinkti vidinės politikos kryptį, ateityje užtikrinti jai pakvietimus į laisvų tautų sąjungas bei suteikti teisę į bet kokią pagalbą.
VII.   Visos užsienio valstybių kariuomenės turi būti išvestos iš Belgijos teritorijos; Belgija turi būti atstatyta kaip nepriklausoma valstybė, užtikrinant, kad nebus kėsinamasi į jos suverenitetą.
VIII. Visa Prancūzijos teritorija turi būti išlaisvinta, užimta teritorija – atstatyta; visa Prūsijos karalystės padaryta žala Prancūzijai 1871 m. (turint omenyje iš Prancūzijos atimtus Elzaso ir Lotaringijos regionus) turi būti atstatyta, tam, kad būtų užtikrinta taika.
IX.    Italijos teritorijos sienos turi būti nustatytos pagal aiškiai matomas etnines ribas.
X.      Austrijos-Vengrijos tautoms turi būti užtikrinta teisė į autonomiją.
XI.    Visos užsienio valstybių kariuomenės turi būti išvestos iš Rumunijos, Serbijos ir Juodkalnijos; Serbijai turi būti užtikrintas saugus priėjimas prie jūros; kai kurioms Balkanų valstybėms turi būti suteiktos tarptautinės garantijos, užtikrinančios ekonominį ir politinį suverenumą, bei teritorinį vientisumą.
XII.   Osmanų imperijos turkiškajai gyventojų daliai turi būti užtikrintas saugus suverenitetas; kitoms turkų valdomoms tautoms turi būti suteiktas visiškas saugumas ir galimybė autonomiškai plėstis; tarptautinės garantijos turi užtikrinti, kad Dardanelų sąsiauris nuolatos būtų atviras laivybai ir prekybai tarp visų valstybių.
XIII. Turi būti sukurta nepriklausoma Lenkijos valstybė, į kurios teritoriją turėtų būti įtrauktos etninės lenkų žemės, kuri turėtų laisvą ir saugų priėjimą prie jūros ir kurios politinė bei ekonominė nepriklausomybė būtų užtikrinta tarptautiniu paktu.
XIV. Turi būti sukurta visuotinė tautų asociacija, reglamentuota konkrečių paktų, kurios tikslas būtų užtikrinti politinę nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą tiek mažosioms, tiek didžiosioms valstybėms.

Widrow Wilson 14 punktų taikos programa.