1918 m. spalio 2 d. | Medinės gatvės Kaišiadoryse

Dabar daro medinius važiuojamus kelius. Tokie keliai yra labai patogūs: bent kiek palijus, vanduo prasisunkia per užpiltą smėlį ir per tarpus medžių nubėga po apačia kelio.

Čia vokiečių valdžia kiek galint rūpinasi vietinių kelių taisymu. Pažymėtina, kad tie keliai yra mediniai. Pirmučiausia padarė iš skersų lentų sudėtus šaligatvius. Dabar daro medinius važiuojamus kelius. Tokie keliai yra labai patogūs: bent kiek palijus, vanduo prasisunkia per užpiltą smėlį ir per tarpus medžių nubėga po apačia kelio. Taigi matome, jog vokiečių valdžia rūpinasi pagerinimu kelių, už ką mes turime jai būti dėkingi. Rusai, nors ir patys purvyne braidžiojo, bet taisymu kelių nesirūpino.

Ilgoji gatvė, Kaišiadorys, Pirmojo pasaulinio karo metai (nuot. http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Vaizdas:Kai%C5%A1iadorys._Ilgoji_g..jpg)


Šaltinis: Medinės gatvės. (1918, Spalio 3). Dabartis (153), p. 3. [žiūrėta 2018-10-01] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_23971_3