1918 m. spalio 6 d. | Įvairios žinios: Ariogala

Tai buvęs miestelis ant Dubysos kranto. Dabar gi likę tik keletas namų. Išskyrus bažnyčią su klebonija niekas netaisoma, niekas nedaroma

Tai buvęs miestelis ant Dubysos kranto. Dabar gi likę tik keletas namų. Išskyrus bažnyčią su klebonija niekas netaisoma, niekas nedaroma. Prieš karą čia buvo lyg koks centras mažesniųjų miestelių: buvo paštas, dvi mokykli (valsčiaus ir „Saulės“ dr.), puikiai įtaisyta ligoninį, dažniausiai du daktaru, aptieka, vartotojų krautuvė ir tt. Dabar gi – nieko. Skaudžiausia tai, kad jokios mokyklos nėra ne tik Ariogaloje, ir jos plačiose apylinkėse. Sulaukti ir gi greitai nesitikima, nes niekas tuo nesirūpina, Negeresni ir sanitariniai dalykai. Nei daktaro, nei aptiekos arčiau 80 varstų nėra. Žmonės gi begalo serga. Senasai vaistininkas p. Kavaliauskas grįžęs iš Rusijos žada atidengti aptieką. Kovaliauskienė, nieko bendra neturėdama su medicinos mokslu, pradėjo „daktarauti“. Už patarimą ir vaistus ima po 6 ir daugiau rublių…

M. N

Ariogalos turgaus aikštė, XX a. pr. (nuot. https://www.miestai.net)


Šaltinis: Įvairios žinios (1918, Spalio 6). Lietuvos aidas 99 (147), p. 3. [žiūrėta 2018-08-10] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66587&seqNr=3