1918 m. spalio 7 d. | Pranciškus Žadeikis | Žmogaus nušovimas

Jau nuo keletos dienų vokiečių žandarai gaudo jaunus vaikinus ir priverstinai juos siunčia į Vokietiją prie darbo.

Jau nuo keletos dienų vokiečių žandarai gaudo jaunus vaikinus ir priverstinai juos siunčia į Vokietiją prie darbo. Tūlas vaikinas, žandarų pagautas, mėgino nuo Skuodo stoties pabėgti, bet žandaras šovė į jį ir peršovė jam ranką, kuri labai sudraskyta liko, ir tasai vaikinas 7 spalio pasimirė. Paaiškėjo, jog tai buvęs Antanas Ernestas iš Panotėnio, Salantų parapijos. Vargšė motina išsivežė jo lavoną namon. Mūsų lietuvių pažeminimams ir pašiepimams nėra galo. Esame bejėgiai.

Vokiečių kariai Lietuvoje Pirmojo pasaulinio karo metais.


Šaltinis: Žadeikis, P. Didžiojo karo užrašai, Vilnius, 2013, p. 362-363.