1918 m. spalio 7 d. | Svarbiausios ūkininkų patarlės spalių mėnesiui

Juo anksčiau spaliuje lapai krinta, tuo kiti metai vaisingesniais virsta.

1. Juo anksčiau spaliuje lapai krinta, tuo kiti metai vaisingesniais virsta.

2. Jei sapaliuje kiškis pasišiaušęs, netrukus nušalsite nosis.

3. Jei anksti išlekia paukščiai, bus smarki žiema.

4. Sniegas ir šalnos spaliuje atneša žiemai daug vargo ir nelaimių.

5. Jei spaliuje daug sniego ir šalta, vargiai sausio mėnesyj bus balta.

6. Jei Vyno mėnuo šiltas ir gražus, tada šalta žiema bus.

7. Jei spalius miglotas, tai gruodis snieguotas.

8. Spalius šiltas – kovas šaltas.

9. Jei spaliuje daug rytų pažiorų, kitais metais bus mažai kirmėlių.

10. Spaliuje suvalyk vaisius, nes atėjęs šaltis juos nukauš.

11. Jei šventas Galius (spalių 16 dieną) sausas, sušlapsi vasaroj pančiakas.

12. Švento Galiaus dieną dėk obuolius į maišą.

13. Šventos Uršulės (21 spalių) dieną nuimk kopūstus, šiaip užsnigs Simonas ir Judas (28 spalių).


Šaltinis: Svarbiausios ūkininkų patarlės spalių mėnesiui. (1918, Spalio 8). Dabartis (157), p. 3. [žiūrėta 2018-10-03] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23977&seqNr=3