1918 m. vasario 10 d. | Paskelbimas dėl šunų mokesčio

Visus šunis, kuriuos po 25 d. vasario 1918 m. užtiks be ženklų, užmuš.

Sulig šunų mokesnių tvarkos Ober-Ost nuo 9.12. 1915 m., užprašau visus Kauno miesto apskričio gyventojus, kurie laikosi šunį, įrašydinti savo šunis vėliausiai ligi vasario 25 d. 1918 m. į šunų mokesnių sąrašą mokesnių skyriuje – valdžios namuose, Isenburgo gatvėje, kambarys Nr. 10 – ir ta proga apmainyti 1918 metų mokesnių ženklelius į 1918 metų ženklus.

Kas neįrašydins, tą baus sulig § 4 šunpinigių tvarkos. Visus šunis, kuriuos po 25 d. vasario 1918 m. užtiks be ženklų, užmuš.

Kaunas, vasario 10 d. 1918 m.

Militär – Kreisamt Kowno.

Der Stadthauptmann
von Morenhoffen, Hauptmann


Šaltinis: Paskelbimas. (1918, Vasario 19). Dabartis (22), p. 4. [žiūrėta 2018-01-22] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23982&seqNr=4