1918 m. vasario 10 d. | Rusija skelbia pabaigusi karą

Vokiečių, austrų-vengrų ir rusų delegacija politikos ir teritorijos klausimais rišti posėdžiavo vakar ir šiandien. Šiandieniniame posėdyje rusų delegacijos pirmininkas pranešė, kad Rusija atsisakydama pasirašyti formalinę taikos sutartį, paskelbia, jog karas su Vokietija, Austrija-Vengrija, Bulgarija ir Turkija yra pabaigtas.

Iš Lietuvos Brastos praneša vasario 10 d.:

Vokiečių, austrų-vengrų ir rusų delegacija politikos ir teritorijos klausimais rišti posėdžiavo vakar ir šiandien. Šiandieniniame posėdyje rusų delegacijos pirmininkas pranešė, kad Rusija atsisakydama pasirašyti formalinę taikos sutartį, paskelbia, jog karas su Vokietija, Austrija-Vengrija, Bulgarija ir Turkija yra pabaigtas. Tuo pačiu metu yra išleidžiamas įsakymas visiškai demobilizuoti rusų kariuomenė visuose frontuose. Kad susidariusiame stoyvyje galėtų Rusija tartis toliau su sąjunginėmis valstybėmis dėl diplomatinių, konsularinių, teisinių ir ūkio santykių. Trokio nurodymu turi tiesioginai susisiekti interesuotųjų valstybių valdžios, juoba, kad Petrapilyje jau yra keturių sąjungininkų komisija.


 

Šaltinis: Rusija skelbia pasibaigusį karą (1918, vasario 12). Lietuvos aidas 19 (67), p. 1. [žiūrėta 2018.02.07] prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66436_1&mc=N