1918 m. vasario 11 d. | Ką daryti su pasitraukusiais iš Tarybos?

Svarstomas klausimas dėl susidariusiojo Taryboje padėjimo, išstojus iš jos keturiems nariams. J. Šaulys mano, kad dabar negalima Tarybą skaldyti ir pataria peržiūrėti priimtąjį 26 sausio nutarimą ir pasistengti surasti su išstojusiais bendra formula, visiems priimtina.

Mokslo draugijos bute

Aušros Vartų g. Nr. 21

Posėdžio pradžia 11 val. 45 min. rytą.
Pirmininkas Smetona. Neatvyko: Malinauskas, Petrulis.

Svarstomas klausimas dėl susidariusiojo Taryboje padėjimo, išstojus iš jos keturiems nariams. J. Šaulys mano, kad dabar negalima Tarybą skaldyti ir pataria peržiūrėti priimtąjį 26 sausio nutarimą ir pasistengti surasti su išstojusiais bendra formula, visiems priimtina.

Tolesnioje diskusijoje dalyvauja: Smetona, Klimas, kun. Šaulys, Bizauskas, Mironas.

Nutarta: pasišnekėjimui su išstojusiais išrinkti komisiją iš J. Šaulio, Klimo ir Vailokaičio.

Toliau nutarta: jeigu tai komisijai pasiseks surasti su išstojusiais tokią bendrą formulą, kuri bus priimta visų, tai tada  nutarimas 26 sausio atpuola savaime.

Posėdis baigtas 12 val. 45 min. dieną.

Pasitraukę Lietuvos Tarybos nariai: Jonas Vileišis, Steponas Kairys, Mykolas Biržiška, Stanislovas Narutavičius


Aušros vartų g., 1915 m.


Šaltinis: Eidintas A., Lopata R. Lietuvos Taryba ir nepriklausomos valstybės atkūrimas 1914-1920 m. dokumentuose. Vilnius, 2017. P. 359.