1918 m. vasario 12 d. | Didžiausias laikraštis pasaulyje

Didžiausias laikraštis pasaulyje.

Viename Prancūzų mieste yra laikraščių muzėjus, kuriame yra laikomas kiekvieno išėjusio laikraščio bent vienas egzempliorius. Didžiausias laikraštis tame rinkinyje yra išėjęs 1859 m. New -Jorke. Laikraštis turi 8 1/2 pėdų ilgio, 6 pėdus pločio ir sudarytas iš 8 puslapių, kurių kiekvienas turi po 13 skilčių. To nepaprasto laikraščio, kuris eina kartą per 100 metų, popieris yra nepaprastai stiprus ir geras. Laikraščio buvo išleista 28,000 egzemp., o vienam numeriui reikėjo mokėti 240 markių. Laikraštį sulanksčius in 4, būtų iš jo 400 puslapių. Kitas to laikraščio numeris išeis 1959 metais.


 

Šaltinis: Ir šis ir tas (1918, vasario 12). Lietuvos aidas 19 (67), p. 4. [žiūrėta 2018.02.08]. Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66436_4