1918 m. vasario 15 d. | Petras Klimas | Dienoraštis: Tai diena, kai Lietuvos Taryba vėl suėjo į krūvą

Yra tai diena, kai Lietuvos Taryba vėl suėjo į krūvą. Komisijai (iš manęs, Šaulio ir Vailokaičio) per galus ir negalus pasisekė privesti prie vienybės, pamatinai stojant Tarybai ant sausio 8 d. formulės (notifikacijos).

Yra tai diena, kai Lietuvos Taryba vėl suėjo į krūvą. Komisijai (iš manęs, Šaulio ir Vailokaičio) per galus ir negalus pasisekė privesti prie vienybės, pamatinai stojant Tarybai ant sausio 8 d. formulės (notifikacijos). Tik dėl „galutinai“ pareiškime apie Seimą viskas užkliuvo. 4 eksnariai čia matį 11.X11 šešėlį ir nesileido. Mes išrodinėjome, kad be „galutinai“ išeitų tarytum Seimas nebūtų paskutinė instancija (beapeliacinė). Taryba net jau ir tą kompromisą ryžusis padaryti, bet atidėjo (vakar) balsavimą ligi šiandien 11 val. rytą, o mes tuo tarpu vakare ir šiandien 10 val. iš sutikimą tokiu pavidalu: en bloc 4 eksnariai balsuos už formulę su „galutinai“, o prie pataisos jie balsuos prieš. Tokiu būdu notifikacijos formulė bus priimta vienu balsu. Pranešus apie tai (11 val.), Taryba (dabar renkasi Komitete) iš pradžių priėmė sutartą formulę (susilaikė nuo balsavimo Smetona, Mironas, Petrulis), o paskui vienu balsu nutarė pakviesti išstojusius į posėdį. Čia Smetona padarė pareiškimą, jog jis nuo gruodžio 11 d. nustojęs autoriteto, kaip pirmininko, negerbia, jog jis nebesutinka su Tarybos krypsniu ir todėl turi atsistatyti. Šaulys taip pat dėl formalinių priežasčių (pareikštų 26.1) atsistato, nors jis dabar stovi ant tos platformos, kurią nusistatė Taryba. Basanavičius užima pirmininko vietą, kaip „senior“, ir atsisėdęs pasakė: „užėmus man tokią aukštą vietą, nežinau ką sakyti“ ir tiek. Posėdį paskyrėm prezidiumo kriziui išrišti rytoj 11 val. Partijos turės pasitarti. Statoma kandidatūros J. Šaulio, kunigo Šaulio. Basanavičius niekam neišrodo derą. Nėra žmogaus. Pažiūrėsime. Rytoj bus ir prezidiumo naujas sutvarkymas, ir pati notifikacija. Smetona mažai kam bepatinka savo „vokiškumu“.


Šaltinis: Petras Klimas. Dienoraštis 1915-1919. Čikaga, 1988, p. 224.