1918 m. vasario 17 d. | Petras Klimas | Dienoraštis: Vokiečių cenzūra išbraukia skelbimą ir galas

Keistokai išeina. Lietuvos Taryba skelbia nepriklausomybę, o vokiečių cenzūra išbraukia skelbimą ir galas. Tarytum nieko nėra.

Keistokai išeina. Lietuvos Taryba skelbia nepriklausomybę, o vokiečių cenzūra išbraukia skelbimą ir galas. Tarytum nieko nėra. Sušaukiau vakare redakcijų posėdį, ką daryti spaudai. Bene reikėtų visai sustabdyti leidus, nepraleis. Bet Kairys ir kt. čia nematė laikraščių uždavinį kovoti už Tarybą. Todėl reikia pamėginti, bet čia yra Tarybos reikalas.


„Lietuvos Aidas“, 1918 m. Vasario 19 d.


Šaltinis: Petras Klimas. Dienoraštis 1915-1919. Čikaga, 1988, p. 225.