1918 m. vasario 27 d. | Maisto padalinimas kauniečiams

Bulvių dienai vienam asmeniui duos ketvirtį rusiško svaro, gručkų [ropių] pusę svaro, miežinių kruopų ketvirtį svaro. Cukraus mėnesiui vienam asmeniui sulig cukraus ženklelių, 125 gramus. Bulves išduoda kartu su gručkais; kas nenorės imti gručkų, negaus nė bulvių.

Šiam mėnesiui, vadinasi, nuo vasario 27 dienos iki balandžio 2 dienos 1918 metų, išduos šitokio maisto padalinti Kauno vertelgoms:

Bulvių dienai vienam asmeniui duos ketvirtį rusiško svaro, gručkų [ropių] pusę svaro, miežinių kruopų ketvirtį svaro. Cukraus mėnesiui vienam asmeniui sulig cukraus ženklelių, 125 gramus. Bulves išduoda kartu su gručkais; kas nenorės imti gručkų, negaus nė bulvių. Iš viso duos: devynis svarus be ketvirčio bulvių, rus. svaras po 8 fenigius; pusaštuoniolikto svaro gručkų, rus. svaras po 8 fenigius; miežinių kruopų 1 svarą su ketvirčiu, rus. svaras po 25 fenigius; cukraus 125 gramus, rus svaras po 2 markes. Yra duodama tiek maisto, jog visiems turi pakakti. Skųstis reikia tuojau Kauno miesto prekybos skyriuje, Litzmano gatvėje 2 namas. Virtuvėse valgantieji asmenys ir bendrovių nariai gauna maistą iš virtuvių arba iš bendrovių valdybos.


Šaltinis: Maisto padalinimas kauniečiams. (1918, Kovo 5). Dabartis (28), p. 3. [žiūrėta 2018-01-25] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23819&seqNr=3