1918 m. vasario 7 d. | Duonlapiai ir bažnyčios draudimas

ĮVAIRIOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

Nemokami duonlapiai:

Nemokami duonlapiai, 1918 m.

PO VISĄ KRAŠTĄ.

Draudimas eiti į bažnyčią:

Draudimas eiti į Švenčionių bažnyčią dėl šiltinės, 1918 m.


 

Šaltinis: Įvairios žinios iš Lietuvos (1918, vasario 7). Lietuvos aidas 17 (65), p. 4. [žiūrėta 2018.02.07]. Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66426_4