1918 vasario 9 d. | Įvairųs skelbimai: Reikalaukite pasiūlymų dovanai!

Bulvių centrifūgos, įtaisai, valai, spaustuvai.

 

Zigaretės.

 


Medžių prekyba.

 


Sėjimo mašinos „Aschenbroder“.

 

Waldorf- Ustoria Zigaretės, gariniai plūgai; padų apsaugotojai. Lietuvos Aidas 1918-02-09


 

Šaltinis: (1918, vasario 9). Lietuvos aidas 18 (66), p. 4. [žiūrėta 2018.02.07]. Prieiga internete:

http://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_66425_4