1919 m. birželio 30 d. | Kauno kronika – Šančiai

Birž. 30 pas vieną žydiškų krautuvėlių rastą svaiginamų gėralų – koniako, bet geriau pasakius nuodijamų gėralų, nes koniakas pasirodė su vandeniu, denaturatu ir net tyras vanduo.

Kauno kronika

– Š a n č i a i. Birž. 30 pas vieną žydiškų krautuvėlių rastą svaiginamų gėralų – koniako, bet geriau pasakius nuodijamų gėralų, nes koniakas pasirodė su vandeniu, denaturatu ir net tyras vanduo. Krautuvėlės savininkė pardavinėjo vokiečiams palyginti nebrangiai – po 30 po 40 auksinų; supykę vokiečiai norėjo ją saviškai nubausti, bet pasibaigė tuo, kad atėmė jai tuos skanumynus ir patraukė į atsakomybę.

Konjako „Lampon“ butelis. 0,25 l. Pagamintas Klaipėdos akciniame degtinės, likerių ir vaisių fabrike. 1923–1939 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Kauno kronika (1919, Liepos 3). Lietuva (141), p. 3. [žiūrėta 2019-05-27]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65156&seqNr=3